Bạn đang theo dõi thông tin tại website Big seo buzz, truy cập website chúng tôi hàng ngày để cập nhật tin tức về SEO mới nhất cũng như các kinh nghiệm làm seo quý báu nhé

Yahoo âm thầm thêm các truy vấn cùng đưỡng dẫn hàng đầu vào trình khám phá trang web

Gần đây, tôi có quan sát thấy Yahoo đã thêm một tính năng mới có tên là “Truy vấn hàng đầu” vào Site Explorer . Tôi chưa thấy bất kỳ thông báo nào từ Yahoo về việc bổ sung này, nhưng nó có vẻ khá mới mẻ. Công cụ này hiển thị cho bạn mười truy vấn hàng đầu theo ngày, tuần hoặc tháng. Nó cũng cho bạn thấy mười URL hàng đầu của bạn theo ngày, tuần hoặc tháng. Yahoo phân loại “hàng đầu” theo số lần hiển thị bạn nhận được cho các truy vấn hoặc URL đó, nhưng nó cũng hiển thị cho bạn các nhấp chuột.

Lần cuối chúng tôi báo cáo về các tính năng mới của Site Explorer đã hơn một năm trước. Quay lại sau đó, thanh tác vụ có ít tính năng hơn

Thiết kế của Yahoo Site Explorer Truy vấn trang web truy vấn hàng đầu
Lưu ý, tôi đã cắt phần cuối của phần mới, chỉ đơn giản là vì nó phù hợp với cái cũ.

Dưới đây là một cái nhìn sâu hơn về các báo cáo này:

Yahoo âm thầm thêm các truy vấn cùng đưỡng dẫn hàng đầu vào trình khám phá trang web

>> Tiếp theo: